Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Randvoorwaarden voor dynamisch kustbeheer

Dynamisch kustbeheer is lang niet overal mogelijk. 

Voorop staat dat de veiligheid van het achterland niet wordt aangetast. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat er voldoende zand in de waterkering blijft. Meer informatie hierover is te vinden onder de knop 'veiligheid' aan de linkerzijde van deze pagina. 

Verder zal dynamisch kustbeheer niet altijd te combineren zijn met ander gebruik van de kust, zoals waterwinning en recreatie. Fietsers bijvoorbeeld zullen niet zitten te wachten op een ondergestoven fietspad. Maar stuivend zand zal veel minder problemen opleveren voor onverharde wandelpaden. 

De mogelijkheden voor dynamisch kustbeheer verschillen daarom per kusttype. Het verkennen van de opties is maatwerk. Betrokken partijen zullen per situatie moeten bespreken wat er kan en wat zij willen.