Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Workshops Dynamisch Kustbeheer

Om dynamisch kustbeheer een impuls te geven hebben STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst in 2010 de handen in een geslagen. Belangrijke aanleiding was de evaluatie van het kustbeleid, waaruit bleek dat dynamisch kustbeheer niet overal (goed) van de grond kwam. Daarnaast kreeg STOWA regelmatig vragen van beheerders over het toepassen van dynamisch kustbeheer.

Sindsdien organiseren STOWA en RWS jaarlijks een workshop over dynamisch kustbeheer. Samen met beheerders van de waterkering, duinbeheerders, onderzoekers en beleidsmakers bespreken zij kansen, problemen, effecten en ervaringen. Elk jaar staat er een andere regio en een ander thema centraal. 

De resultaten van de workshops vormen voor STOWA en Rijkswaterstaat input voor hun werkzaamheden op het gebied van dynamisch kustbeheer.