Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

2012: Delfland

De derde workshop (Hoek van Holland, 2012) draaide om 'dynamisch kustbeheer in de praktijk'. Ruim vijftig personen woonden de workshop bij: overwegend beheerders van de waterkering en duinen, beleidsmakers en onderzoekers. De sprekers lieten voorbeelden zien van dynamisch kustbeheer langs onze kust.  

Via onderstaand programma kunt u een weergave van de presentaties inzien in de vorm van een kort artikel en/of film. De artikelen zijn gebundeld in een nieuwsbrief, die u kunt downloaden via de link hiernaast.