Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Castricum

Bij kilometerpaal 48 (nabij Castricum) ligt een natuurlijke kerf in de zeereep. Deze kuil is ontstaan in 1997; de ontwikkeling wordt gevolgd met veldmetingen (kuubs zand) en GIS.

Het algemene beeld is dat de kuil landinwaarts groeit en dat de randen hoger worden.

Via de kerf stuift er strandzand de duinen in. Daar zorgt dit verse, kalkrijke zand voor verjonging van vegetatie en voor het tegengaan van verruiging en vergrassing.

kerf zeereep castricumkerf castricum  

(Foto's: Moniek Löffler)