Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Dynamisch kustbeheer bij HHNK

Marjan Duiveman, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hollands Noorderkwartier streeft naar een nieuwe aanpak voor dynamisch kustbeheer. Het is de bedoeling om de kust onder te verdelen in factoren die de verstuiving van zand bepalen.

Eind jaren ’90 bracht HHNK – in samenwerking met andere organisaties – een plan uit voor het dynamisch beheer van de kust. Daarbij bepaalde de sterkte van de waterkering het type beheer. Hoe breder kering: hoe meer dynamiek werd toegelaten.

Nieuwe benadering

Twintig jaar later wil HHNK het anders aanpakken. Marjan Duiveman legt uit: ‘’We willen onze kust onderverdelen op grond van factoren die de verstuiving van zand naar het duingebied bepalen. Denk bij voorbeeld aan strandbreedte, oriëntatie strand, helling van het duin, aanwezigheid embryonale duinen etc. Als we de kust aan de hand van die factoren hebben onderverdeeld, kijken we naar de ruimte voor de waterkering in de duinen en natuurlijk ook naar de sterkte van de kering. Op grond daarvan willen we het beheer optimaliseren.

Een belangrijk issue doel is om inzichtelijk te krijgen hoe we in smalle keringen dynamiek kunnen inzetten om deze robuuster te maken. Hoever kunnen we bijvoorbeeld gaan om verstuiving daar te optimaliseren en toch veilig te blijven. Tot hoe diep kunnen stuifkuilen hier uitstuiven? Dit zijn belangrijke vragen om smalle duinen te laten meegroeien met de zeespiegel, tot nog toe is daar terughoudend omgegaan met dynamiek.’’

Werkwijze

‘’Onze planning is om de factoren in 2020 uit te schrijven en geografisch inzichtelijk te maken.

Daarna willen we een soort stappenplan maken: welke beheervormen passen bij welk type kust en hoe kunnen we verstuiving optimaliseren?

We richten ons dus eerst op ons eigen beheer, de afweging van belangen – zoals stuifoverlast – komt pas daarna. We werken eerst aan een goed onderbouwd verhaal om in gesprek te gaan  met belanghebbenden.’’

Oproep

‘’We merken dat het bepalen van de sturende factoren complex is. Er komen steeds meer vragen naar voren. Hoe bepaal je bijvoorbeeld de strandbreedte en wanneer noem je een strand smal of breed? Neem je brandingszone en onderwateroever mee?  Hoe bepaal je de helling van een duin en hoe classificeer je die?

En welke modellen zijn geschikt (dubeveg Xbeach?)

Daarom zijn we op zoek naar alle informatie en hulp waarmee we een stap verder kunnen komen. We willen graag sparren en feedback. Hierbij dus een oproep: wie kan ons waarmee helpen en hoe komen we verder?

Tips uit de zaal

·         Een dynamisch strand kan je niet classificeren vanaf een scherm. Luister naar mensen die daar dagelijks lopen!

·         Aandachtpunt: hoe ga je om met suppleties?

·         Zoek naar uitgangspunten die de analyse herhaalbaar maken, voor optimaliseren beheer  (soort T0 meting)