Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

DISCLAIMER

De in deze website en publicaties gepresenteerde kennis en diagnosemethoden zijn gebaseerd op de meest recente inzichten in het vakgebied. Desalniettemin moeten bij toepassing ervan de resultaten te allen tijde kritisch worden beschouwd. De auteur(s), STOWA en Rijkswaterstaat kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed uit deze publicatie.

COLOFON
Redactie tekst en beeld
Bureau Landwijzer (Moniek Löffler) in samenwerking met Rijkswaterstaat (Carola van Gelder-Maas) en STOWA-Deltaproof (Ludolph Wentholt)

Ontwerp en CMS
MARIS Marine Information Service

Realisatie
Bureau Landwijzer, Moniek Löffler
STOWA-Deltaproof, Jolande Petit