Terug naar main

Dynamisch kustbeheer

Lees meer over de doelen en aanpak van dynamisch kustbeheer

Grillige zeereep

Wat is dynamisch kustbeheer

Dynamisch kustbeheer kan worden omschreven als 'het zodanig beheren van de kust dat natuurlijke processen, al dan niet gestimuleerd, zoveel mogelijk ongestoord kunnen verlopen.' Lees meer

Waarom

Dynamisch kustbeheer draagt bij aan de waterveiligheid van het achterland én vergroot de variatie van landschap en natuur. Lees meer

Typen dynamiek

Natuurlijke processen langs de kust leiden tot een diversiteit aan dynamische landschapsvormen op het strand en in de duinen. De schaal en aard van deze vormen kunnen sterk variëren. Lees meer

Maatregelen

Het selecteren van beheersmaatregelen is maatwerk, afhankelijk van factoren zoals de bestaande situatie en het beoogde dynamische doel. Lees meer

Randvoorwaarden

De opties voor dynamisch kustbeheer verschillen, afhankelijk van lokale factoren zoals waterveiligheid, bebouwing, infrastructuur of drinkwaterwinning, het type kust, milieuomstandigheden en natuurwaarden. Lees meer