Terug naar main

Data en viewers

Openbaar toegankelijke data en 'webviewers' zijn handige instrumenten voor monitoring en onderzoek. Gebruikers kunnen hiermee informatie visualiseren en analyseren.

waterviewer
Waterviewer: hoogteverschil 2013-2017. Op de kaart zijn duidelijk de vijf kerven ten noorden van Bloemendaal te zien. De kerven zijn onderdeel van het grootschalige project Noordwest Natuurkern.

Voorbeelden van webviewers, met relevantie voor dynamisch kustbeheer:

Water Info Extra Viewer

De Water Info Extra Viewer visualiseert data van Rijkswaterstaat, verkregen uit monitoring of onderzoeksprojecten. Voor dynamisch kustbeheer zijn onder andere de data van het project Natuurlijk Veilig relevant. Deze geven inzicht in":

 • Het zeereepbeheer voor 1990, in de periode erna, en in 2017
 • De verschillende typen zeereep in 2008, 2013 en 2017 (o.a. statisch, natuurlijk dynamisch, proactief dynamisch)
 • De mate van dynamiek in de zeereep in 2008, 2013 en 2017 en de verschillen in dynamiek tussen deze jaren
 • Hoogteverschillen in de (zeewaarts gelegen) duinen tussen 2008-2017 en 2013-2017
 • Volumeveranderingen in de (zeewaarts gelegen) duinen tussen 1997-2008, 2008-2013 en 2013-2017
 • Morfologie, flora en fauna van de Zandmotor
coastviewer
Coastviewer: Dynamiek in 2017. Rood=nauwelijks dynamiek, paars=beperkte dynamiek zeezijde, roze=dynamiek zeezijde en ophoging zeereep, lichtgroen=dynamiek met doorstuiving en donkergroen=gekerfd met sterke doorstuiving

Coastviewer

De Coastviewer is een online tool die gedetailleerde kaarten biedt voor een grondig inzicht in  de ontwikkelingen van de kust. Deze tool visualiseert data over verschillende parameters door de tijd heen.

Voorbeeld van voor dynamisch kustbeheer relevante informatie:

 • Kaarten van dynamisch kustbeheer langs de Nederlandse kust  in 2017 met 1) de toenmalige mate van dynamiek en 2) de beheerstrategie op dat moment.
 • Positie van de basiskustlijn
 • Locatie, volumes en type suppleties
 • Ontwikkeling van Jaarlijkse Kustraaien (Jarkus)
 • Kustindicatoren: informatie over gemiddeld hoog- en laagwater, duinvoet,  en rijksstrandpalen 
 • Ligging Natura 2000-gebieden

Daarnaast biedt de Coastviewer toegang tot 12 'beheerbibliotheken'. Deze bibliotheken bevatten uitgebreide beschrijvingen gebaseerd op de meest recente onderzoeken en waarnemingen. Ze omvatten onder andere de ontwikkeling van de kust, het uitgevoerde (dynamische) kustbeheer en de effecten van dat beheer.