Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Kust op kracht

Willem Taal (werkorganisatie de BUCH)

Tegelijkertijd met de versterking van de Hondsbossche Zeewering startte het project Kust op Kracht, met als doel om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De lagune vormt één van de gerealiseerde en geslaagde projecten. Maar nu het onderhoudscontract in 2020 stopt, is het de vraag: hoe verder?

Ruimtelijke kwaliteit

‘’Stel je voor’’, start Willem Taal van werkorganisatie de Buch zijn presentatie, ‘’Je woont in Camperduin, een gehucht van 300 huizen, en het Rijk komt vertellen dat er 35 miljoen m3 voor de deur moet worden gestort. Da’s even schrikken. Maar bewoners en belanghebbenden zijn nu overwegend tevreden. Ze zijn goed meegenomen in het hele project, onder meer in de zoektocht naar mogelijkheden om de regionale economie te versterken en meer mogelijkheden te creëren voor natuur, recreatie en toerisme. Dat gebeurde onder de noemer ‘Kust op Kracht’, een project dat werd getrokken door de provincie Noord-Holland. Voor Camperduin werd een eigen visie ontwikkeld op de gewenste ontwikkeling met als motto: sterk, stoer en sober.’’

Het project Kust op Kracht leidde tot tientallen projecten, waarvan een aantal bij Camperduin, zoals de aanleg van fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten, paviljoens, strandopgangen en nieuwe natuur. Van deze projecten zijn er een heleboel gerealiseerd, sommige hebben het nooit gehaald en sommige zijn nog in uitvoering.

De lagune

Eén van deze projecten was de aanleg van een lagune in 2015. Taal: ‘’Deze is uniek in Nederland en – zeker met de komst van het nieuwe speelschip – vormt het een echte trekpleister voor het gebied. De lagune is geschikt voor diverse activiteiten en draagt echt bij aan de ruimtelijke kwaliteit.

Maar er is ook onderhoud nodig, want de lagune houdt zichzelf niet in stand en wordt door instuivend zand ondieper. Verder moet de inlaat van de zee minimaal 2x per jaar worden open gegraven, zodat er voldoende aanvoer van vers zeewater is. Dat is nodig om de zwemkwaliteit op peil te houden. We houden die kwaliteit nauwlettend in de gaten (door bemonstering), want we zijn als Gemeente verantwoordelijk voor de gezondheid van onze bezoekers.’’

Toekomst?

‘’Bij de aanleg is afgesproken dat de aannemer de lagune 5 jaar onderhoudt. Dat stopt in 2020. We moeten nu bepalen hoe we verder willen. Aan de ene kant zijn de inwoners en bezoekers erg tevreden. Aan de andere kant kost het open en gezond houden van de lagune structureel inzet en geld.

We willen de ruimtelijke kwaliteit graag behouden, maar niet tegen elke prijs en in samenwerking met andere partijen. Ook zijn er afspraken nodig over het omgaan met risico’s. We zijn er nog niet uit!’’